Cho sinh viên vay tiền không lấy lãi

Chương trình ra đời nhằm cung cấp kịp thời các khoản tài chính, giúp giải quyết những trường hợp khó khăn đột xuất, cũng như phục vụ nhu cầu học tập dành cho sinh viên từ năm 1 đến năm 4 hiện đang theo học hệ chính quy tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Mức tối đa sinh viên được vay: nhỏ hơn hoặc bằng tiền đóng học phí 1 học kỳ.

Thời gian hoàn trả số tiền mượn: không được quá 5 tháng.

Được biết, Quỹ tín dụng này sẽ bắt đầu tiến hành nhận đơn xin vay đợt 1 đến hết ngày 21/9/2007.

Địa điểm nhận hồ sơ: TT Hỗ trợ sinh viên TP.HCM, Số 643 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3 (phòng 002).

Dự kiến, vào ngày 9/10/2007 Quỹ sẽ trao tiền cho những sinh viên được xét vay đợt 1.  

Xuân Trang