Mức nhiễm HIV ở Việt Nam còn thấp dưới 1% nam giới và phụ nữ Hải Phòng nhiễm HIV

Trong số gần 1.700 nam giới và phụ nữ ở Hải Phòng tình nguyện cho mẫu máu, chỉ có 2 nữ và 7 nam được phát hiện nhiễm HIV. Tỷ lệ nhiễm của Hải Phòng (0,5 phần trăm) là tương tự như kết quả của các nghiên cứu khác ở Việt Nam, cho biết tỷ lệ nhiễm HIV của Thái Bình là 0,3% và của Thành phố Hồ Chí Minh là 0,7%. VPAIS chỉ thu thập mẫu máu để xét nghiệm HIV ở Hải Phòng, nhưng đã thu thập số liệu về sự hiểu biết, thái độ và thực tiễn liên quan đến HIV/AIDS trên phạm vi cả nước.

Kết quả của VPAIS khẳng định rằng lây nhiễm HIV chưa trở thành bệnh dịch phổ biến ở Việt Nam.

Các phát hiện chính về hành vi tình dục ở Việt Nam cung cấp một số căn cứ đối với tỷ lệ nhiễm HIV thấp. Rất ít đối tượng điều tra cho biết họ có sinh hoạt tình dục ngoài hôn nhân. Chỉ có 5 phần trăm nam giới và dưới 1 phần trăm nữ chưa kết hôn trả lời rằng họ có sinh hoạt tình dục trong 12 tháng trước điều tra. Hơn nữa, trong số người lớn có hoạt động tình dục, không có phụ nữ nào và chỉ có dưới 1 phần trăm nam giới báo cáo họ có nhiều bạn tình trong năm qua. Trong số nam giới báo cáo có nhiều bạn tình, hơn 70 phần trăm cho biết họ có sử dụng bao cao su trong lần sinh hoạt tình dục gần đây nhất.

Cùng với các phát hiện tích cực, VPAIS cũng cho thấy một số thách thức không thể coi thường đối với công tác phòng chống và điều trị HIV. Tình trạng nhiễm trùng lây qua đường tình dục (STI), có thể làm tăng nguy cơ lây truyền HIV, là tương đối phổ biến ở phụ nữ. Trên 16 phần trăm phụ nữ trả lời rằng họ bị mắc STI hoặc có triệu chứng của STI. Tuy nhiên, tỷ trọng đó của nam thấp hơn nhiều.

Hơn 50 phần trăm nam giới và phụ nữ không biết việc phòng chống lây truyền HIV từ mẹ sang con. Trong khi sự hiểu biết về HIV và AIDS là chưa phổ biến, chưa đến một phần hai nam giới và phụ nữ biết rằng cho con bú có thể lây truyền HIV và thậm chí, dưới 15 phần trăm nam giới và phụ nữ biết rằng có một loại thuốc có khả năng phòng chống lây truyền HIV từ mẹ sang con. Chỉ có 6 phần trăm phụ nữ, những người có sinh con trong 2 năm trước điều tra, nhận được cả tư vấn về HIV và xét nghiệm HIV trong thời gian mang thai.

Xét nghiệm HIV đối với nam giới và phụ nữ là tương đối hiếm. Nói chung, chỉ có 5 phần trăm nam giới và 5 phần trăm phụ nữ cho biết họ đã được xét nghiệm HIV và nhận được kết quả. Người sống ở thành thị được xét nghiệm HIV nhiều gấp đôi so với người sống ở nông thôn.

VPAIS đã phỏng vấn được 7.369 phụ nữ và 6.788 nam giới 15-49 tuổi của các địa bàn trên phạm vi cả nước. Thu thập mẫu máu để xét nghiệm HIV chỉ được tiến hành ở Thành phố Hải Phòng. Số liệu được thu thập trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2005. Cuộc điều tra do Tổng cục Thống kê và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện. Tổ chức ORC Macro cung cấp trợ giúp kỹ thuật thông qua Dự án điều tra Nhân khẩu học và Sức khoẻ. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Kế hoạch Khẩn cấp hỗ trợ phòng chống AIDS của Tổng thống Mỹ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh Hoa Kỳ/Chương trình AIDS Toàn cầu (CDC/GAP) đã hỗ trợ tài chính cho cuộc điều tra. Báo cáo đầy đủ có thể tải từ www.gso.gov.vn  và www.measuredhs.com

      Nguồn: Thông cáo báo chí, Tổng cục Thống kê
Tạp chí Dân số & Phát triển (số 6/2006), website Tổng cục Dân số & KHHGĐ